Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gościnie

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gościnie

294 KBPobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Burmistrz Gościna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gościnie

103 KBPobierz

Klauzula informacyjna – konkurs na stanowisko Zespołu Szkół w Gościnie

267 KBPobierz