Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gościno VII-XII 2021 - zabudowa jednorodzinna oraz niezamieszkałe.

95 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gościno VII-XII 2021 - zabudowa wielorodzinna.

115 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gościno VII-XII 2021 - zabudowa jednorodzinna, nieruchomości o utrudnionym dostępie.

75 KBPobierzPodgląd pliku