Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

757 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku - nieruchomości zamieszkałe

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku - nieruchomość niezamieszkała

138 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku - nieruchomości letniskowe

74 KBPobierzPodgląd pliku