Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Gościno, dnia 13.02.2019 r.

OŚR. 6220.23.2018

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),

podaje się do publicznej wiadomości

informację, o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 479/1, obręb 0084 Miasto Gościno, gmina Gościno, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie."

Ze zgromadzonym materiałem można się zapoznać i wypowiedzieć w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

OBWIESZCZENIE

224 KBPobierz