Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT


Data: 2019-02-14, godzina 11:00

Miejsce obrad: Sala Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 4. Uroczyste wręczenie Nagród Rady Miejskiej w Gościnie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 (druk nr 17)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Gościno na sołectwa:Gościno, Lubkowice i Gościno-Dwór (druk nr 18).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karkowo (druk nr 19)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mołtowo (druk nr 20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myślino (druk nr 21).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołużna (druk nr 22).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pławęcino (druk nr 23).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pobłocie Małe (druk nr 24).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ramlewo (druk nr 25).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wartkowo (druk nr 26).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ząbrowo (druk nr 27).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dargocice (druk nr 28).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Robuń (druk nr 29).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków na terenie Gminy Gościno na rok 2019 (druk nr 30).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gościno z porozumienia międzygminnego (druk nr 31).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 32).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 33).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno (druk nr 34).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jarogniew (druk nr 35).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mołtowo (druk nr 36).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu niemieszkalnego w Zespole Szkół w Gościnie (druk nr 37).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gościnie na rok 2019 (druk nr 38).
 27. Sprawozdanie Burmistrza Gościna o pracy w okresie międzysesyjnym.
 28. Dyskusja i wolne informacje.
 29. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

213 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Gościno na sołectwa:Gościno, Lubkowice i Gościno-Dwór

789 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karkowo

101 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mołtowo

101 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myślino

114 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołużna

113 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pławęcino

114 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pobłocie Małe

101 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ramlewo

102 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wartkowo

101 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ząbrowo

114 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dargocice

102 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Robuń

114 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków na terenie Gminy Gościno na rok 2019

82 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gościno z porozumienia międzygminnego

62 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

104 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

103 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

88 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jarogniew

83 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mołtowo

86 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu niemieszkalnego w Zespole Szkół w Gościnie

86 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gościnie na rok 2019

104 KBPobierz