Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, dnia 14 stycznia 2019r.

B.7011.09.2017


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Gościna informuje, że unieważnia (nie dokonuje wyboru oferty) postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (cenowego) dotyczące  opracowania adaptacji projektu budowlanego budowy żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji projektu pn.: „Maluch+2019” na działkach nr 269/3 i nr 937/3, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Unieważnienie

156 KBPobierz