Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2019-01-10

Komisja Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Gościnie

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się:

we wtorek15 stycznia 2019r. o godz. 9:30
w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Gościnie,
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

Proponowany porządek obrad:

1. Przygotowanie sprawozdania o pracy komisji w roku 2018.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2019.
3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Grzesiak