Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2019-01-07

Komisja Infrastruktury Technicznej
Rady Miejskiej w Gościnie

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej odbędzie się:

w środę 9 stycznia 2019r. o godz. 8:30
w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Gościnie

Proponowany porządek obrad:

1. Wizja lokalna ul. Srebrna i ul. Chabrowa w Gościnie - złożone wnioski o przejęcie tych dróg na rzecz Gminy Gościno.
2. Powrót i sporządzenie protokołu.
3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Szymon Piasecki