Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 21/2018

Na podstawie art. 35 oraz 37   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U z 2018 r. poz. 121 ) oraz Uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 7 grudnia 2018 roku,   Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   przeznaczonej do użyczenia   w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na  siedzibę Posterunku Policji w Gościnie:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Gościno ul. Lipowa 13 - NUMER EWIDENCYJNY  DZIAŁKI i KW 425/18 – KW KO1L/00044959/2

Po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu nastąpi zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.

1.  W/w nieruchomość  zostanie oddana w użyczenie w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawcy.

2.  Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 10.12.2018r. do dnia 31.12.2018 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie  http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 21/2018 - czytaj całość

37 KBPobierz