Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

332 KBPobierz

Uchwała Nr II/2/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gościnie

230 KBPobierz

Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gościnie

244 KBPobierz

Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Gościnie

245 KBPobierz

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Gościnie, przedmiotu ich działalności i składu osobowego

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Gościna

354 KBPobierz

Protokół z sesji

2.8 MBPobierz