Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

01 - wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewu z terenu nieruchomości

20 KBPobierz

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CELU KONTROLI CZĘSTOTLIWOŚCI I SPOSOBU POZBYWANIA SIĘ KOMUNALNYCH OSADÓW

03 - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

72 KBPobierz

03 - załącznik do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

39 KBPobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

04 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

23 KBPobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIA PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

05 - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

20 KBPobierz

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

13.8 KBPobierz

Oświadczenie dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

19.8 KBPobierz