Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

31.10.2018r. - INFORMACJA BURMISTRZA GOŚCINA

Gościno, 31 października 2018r.

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno

II. Stanowisko urzędnicze:   inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

III
. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Teodora Prończuk, Jarogniew

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. wymiaru podatku i opłat w terminie ustalonym treścią ogłoszenia o naborze, tj. do 29.10.2018r., wpłynęła jedna aplikacja, którą złożyła pani Teodora Prończuk. Złożona aplikacja spełnia postawione w treści ogłoszenia wszystkie wymogi formalne, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na porównywalnym stanowisku.
W związku z powyższym, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, Burmistrz Gościna zdecydował o zatrudnieniu Pani Teodory Prończuk na konkursowe stanowisko.

Ponadto Burmistrz informuje, że w dniu 30 października 2018r., tj. dzień po wyznaczonym terminie, wpłynęła jedna oferta. Z uwagi na nie dotrzymanie przez osobę aplikującą ustalonego w ogłoszeniu terminu złożenia oferty przedmiotowa oferta pozostała bez rozpoznania.

Burmistrz Gościna
Marian SieradzkiCzytaj całość

31 KBPobierz