Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 20/2018

Burmistrz Gościna informuje, iż z przyczyn formalno - prawnych

anuluje się Wykaz nr 20/2018

dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościno, przeznaczonej do
 wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.
Wykaz wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 18.10.2018r. do 07.11.2018r.


Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U z 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy  :

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • GOŚCINO, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 68A - NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK i KW 1073/2 , KW KO1L/00005138/6

Po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu nastąpi zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.

1.  W/w nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.

2.  Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 18.10.2018r. do dnia 07.11.2018 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie  http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 20/2018 - czytaj całość

51 KBPobierz