Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PolSenior2

 

Projekt badawczy PolSenior2, finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia, jest dedykowany osobom po 60. roku życia i powstał, aby zebrać aktualną i szeroką wiedzę o polskich seniorach. To niezwykłe przedsięwzięcie realizuje zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod przewodnictwem profesora Tomasza Zdrojewskiego, we współpracy z wieloma uznanymi ekspertami w dziedzinie geriatrii z innych ośrodków naukowych w Polsce.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji,  wylosowano w sumie 6000 osób po 60. roku życia, mieszkańców i dużych, i małych miejscowości z każdego województwa. Osoby te zostaną zaproszone osobiście przez  pielęgniarki do wzięcia udziału w badaniu. Ci spośród nich, którzy wyrażą na to zgodę, wypełnią dwie szczegółowe ankiety. Pierwsza z nich – medyczna – dotyczy stanu zdrowia, przebytych chorób i przyjmowanych leków. Druga – społeczna – ma przynieść odpowiedź, jak seniorzy żyjący w Polsce spędzają wolny czas i jak wygląda ich codzienne życie: jak się odżywiają, jaki mają dostęp do świadczeń zdrowotnych, czy znajdują wsparcie ze strony członków swoich rodzin, w jakim stopniu borykają się z problemami finansowymi czy mieszkaniowymi, a także jak oceniają jakość własnego życia. Udział w projekcie PolSenior2 umożliwi jego uczestnikom wykonanie bardzo wielu bezpłatnych badań laboratoryjnych, pomiarów ciśnienia tętniczego i oceny składu ciała.

Uzyskanie tak wielu informacji pozwoli na precyzyjną analizę stanu zdrowia oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej tej dynamicznie rosnącej grupy, jaką są osoby po 60. roku życia w Polsce. Umożliwi też wypracowanie adekwatnych zaleceń i rekomendacji dla różnych aspektów życia osób w wieku senioralnym oraz stanie się podstawą do kształtowania polityki zdrowotnej i społecznej, aby  lepiej odpowiadać na bieżące potrzeby seniorów, jak również podejmować działania o charakterze profilaktycznym w stosunku do osób w młodszym wieku.

Inauguracja projektu w województwie pomorskim miała miejsce w minioną sobotę, 29 września 2018. W październiku do badania przystąpią też mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego, zaś w listopadzie badaniem zostaną objęci mieszkańcy województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Mieszkańcy pozostałych województw zostaną przebadani w roku 2019.