Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 19/2018

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały nr LXII/367/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Dargocice - część działki nr 59 - o pow. 0,29 ha - KW KO1L/00036063/5
  • Dargocice - część działki nr 59 - o pow. 0,50 ha - KW KO1L/00036063/5

Po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu nastąpi zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.

1.  W/w nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawców.

2.  Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 04.10.2018r. do dnia 25.10.2018 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie  http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 19/2018 - czytaj całość

35 KBPobierz