Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

01 - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

28 KBPobierz

01 - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

372 KBPobierz

DECYZJE O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

01 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

75 KBPobierz

01 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

421 KBPobierz

WYPISY, ZAŚWIADCZENIA Z PLANU ZAGOSPODOROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

01 - wniosek o wydanie wypisu/zaświadczenia* z Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Studiom Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego*

19.5 KBPobierz

01 - wniosek o wydanie wypisu/zaświadczenia* z Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Studiom Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego*

481 KBPobierz

WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

01 - wniosek o wydanie warunków technicznych wód deszczowych

25 KBPobierz

01 - wniosek o wydanie warunków technicznych wód deszczowych

379 KBPobierz

DROGI PUBLICZNE

01 - wniosek o zezwolenie na lokalizację i projekt w pasie drogowym

58 KBPobierz

01 - wniosek o zezwolenie na lokalizację i projekt w pasie drogowym

219 KBPobierz

02 - Wniosek na zezwolenie na zajęcie pasa drogowego roboty i umieszczenie urządzeń obcych

68 KBPobierz

02 - Wniosek na zezwolenie na zajęcie pasa drogowego roboty i umieszczenie urządzeń obcych

218 KBPobierz

03 - Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego

59 KBPobierz

03 - Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego

209 KBPobierz

04 - Przedłużenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

62 KBPobierz

04 - Przedłużenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

225 KBPobierz

05 - Wniosek na umieszczenie reklamy

60 KBPobierz

05 - Wniosek na umieszczenie reklamy

210 KBPobierz

06 - Wniosek na umieszczenie obiektów handlowych

59 KBPobierz

06 - Wniosek na umieszczenie obiektów handlowych

208 KBPobierz

07 - Wniosek na wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej publicznej

63 KBPobierz

07 - Wniosek na wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej publicznej

220 KBPobierz

DROGI WEWNĘTRZNE / inne gminne nieruchomości gruntowe (umowy dzierżawy)

01 - wniosek o uzgodnienie na lokalizację projekt w pasie drogowym / nieruchomości gruntowej

60 KBPobierz

01 - wniosek o uzgodnienie na lokalizację projekt w pasie drogowym / nieruchomości gruntowej

219 KBPobierz

02 - Wniosek na roboty i umieszczenie urządzeń obcych

69 KBPobierz

02 - Wniosek na roboty i umieszczenie urządzeń obcych

219 KBPobierz

03 - Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego / nieruchomości gruntowej

59 KBPobierz

03 - Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego / nieruchomości gruntowej

208 KBPobierz

04 - Przedłużenie uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego / nieruchomości gruntowej

62 KBPobierz

04 - Przedłużenie uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego / nieruchomości gruntowej

225 KBPobierz

05 - Wniosek na umieszczenie reklamy

60 KBPobierz

05 - Wniosek na umieszczenie reklamy

210 KBPobierz

06 - Wniosek na umieszczenie obiektów handlowych

59 KBPobierz

06 - Wniosek na umieszczenie obiektów handlowych

208 KBPobierz

07 - Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę / przebudowę * zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej

62 KBPobierz

07 - Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę / przebudowę * zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej

221 KBPobierz