Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE

Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie informuje, że zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w  Gościnie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. przyjmowane będą w dniach 13 – 14.09. 2018r. w godz. 700 - 1500, w dniu 15.09.2018r. w godz. 900 - 1200, w dniu 17.09. 2018r. w godz. 700 - 2400, zgłoszenia kandydatów na Burmistrza przyjmowane będą w terminach jak wyżej oraz  w dniach 18 - 21.09.2018r. w godz. 700 - 1500 , 24 - 25.09.2018r. w godz. 700 - 1500 i w dniu 26.09.2018r. w godz. 700 -  2400.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Gościnie (pok. Nr 3).

Informacji telefonicznych można zasięgnąć pod nr tel. 94 35 13 375.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Gościnie

(-) Agnieszka Monika Sielska