Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 18/2018

Na podstawie art. 35 oraz 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz.U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Gościno Nr XVIII/121/2000 z dnia 30 marca 2000 roku, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Miasto Gościno, NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI  191/12, KO1L/00012670/9

1.  W/w nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2.  Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 12.09.2018 r. do dnia 03.10.2018 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 18/2018 - czytaj całość

320 KBPobierz