Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/ŚCIEŻKA ROWEROWA - DARGOCICE/2018 - "Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno"

Zestawienie ofert otwartych w dniu 03 sierpnia 2018r. o godz. 10:10

189 KBPobierz