Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2018-07-05

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
  3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemniki oraz szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych na terenie Gminy Gościno,
  • sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gościno.
  1.  Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemniki oraz szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych na terenie Gminy Gościno

50 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gościno

34 KBPobierz