Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 12/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 121)   Burmistrz  Gościna podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych  do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Wartkowo Działki numer:. cz.105/6,105/7,105/8,105/9,105/10,105/11o pow. 22,2686 ha KW KO1L/00018403/9
  • Wartkowo Działki numer:105/19,105/20,105/21,105/22,105/23,105/24,105/25,105/32,105/33,105/34,105/36o pow. 22,3624 ha KW KO1L/00018403/9
  • Wartkowo, Ramlewo - Działki nr:cz.105/6, 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/27, 105/28, 105/29, 105/36, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 132/10, 132/12, 134/7, 134/8o pow. 22,0770 ha KW KO1L/00018403/9

1.  W/w nieruchomość  zostanie wydzierżawione  w drodze przetargu nieograniczonego.

2.   Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia  18.06.2018r. do dnia 03.07.2018 roku,  a ponadto  informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Gościnie http://bip.goscino.com.pl 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 12/2018 - czytaj całość

17.6 KBPobierz