Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gościnie z siedzibą w Gościnie, 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Gościna.
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się przez adres e-mail: goscino@goscino.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Gościnie, można się  skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@goscino.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) można się zapoznać pod następującym adresem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Gościna