Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gościnie z siedzibą w Gościnie, 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Gościna.
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się przez adres e-mail: goscino@goscino.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Gościnie, można się  skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@goscino.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) można się zapoznać pod następującym adresem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Gościna