Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2018-05-15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 3. Spotkanie z Panem Janem Wołejszo Prezesem Firmy TROTON.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2018 - 2024,
 • zmian w budżecie na rok 2018,
 • przystąpienia Gminy Gościno do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
 • zmiany uchwały nr LIII/319/18 Rady Gminy Gościno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gościno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gościno,
 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Gościnie oraz nadania jej statutu,
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gościno za rok 2017,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 i 7 położonych w budynku numer 20 w miejscowości Robuń,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Gościnie,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Jarogniew.
 1. Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2018 - 2024

260 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

44 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/319/18 Rady Gminy Gościno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gościno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

29 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gościno

31 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

30 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Gościnie oraz nadania jej statutu

82 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gościno za rok 2017

42 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 i 7 położonych w budynku numer 20 w miejscowości Robuń

31 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Gościnie

30 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jarogniew

31 KBPobierz