Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2018-05-15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 3. Spotkanie z Panem Janem Wołejszo Prezesem Firmy TROTON.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2018 - 2024,
 • zmian w budżecie na rok 2018,
 • przystąpienia Gminy Gościno do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
 • zmiany uchwały nr LIII/319/18 Rady Gminy Gościno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gościno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gościno,
 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Gościnie oraz nadania jej statutu,
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gościno za rok 2017,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 i 7 położonych w budynku numer 20 w miejscowości Robuń,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Gościnie,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Jarogniew.
 1. Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2018 - 2024

260 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

44 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/319/18 Rady Gminy Gościno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Gościno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

29 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gościno

31 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

30 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Gościnie oraz nadania jej statutu

82 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gościno za rok 2017

42 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 i 7 położonych w budynku numer 20 w miejscowości Robuń

31 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Gościnie

30 KBPobierz

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jarogniew

31 KBPobierz