Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 194/18 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 5 kwietnia 2018 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w 2018 roku

368 KBPobierz

Zał Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

33 KBPobierz

Zał Nr 2 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

33 KBPobierz

Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia

330 KBPobierz

Protokół - Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn." Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" powołanej Zarządzeniem Nr 194/18 Burmistrza Gościna z dnia 5 kwietnia 2018 r., sporządzony w dniu 8 maja 2018 roku

462 KBPobierz