Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 194/18 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 5 kwietnia 2018 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w 2018 roku

368 KBPobierz

Zał Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

33 KBPobierz

Zał Nr 2 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

33 KBPobierz

Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia

330 KBPobierz

Protokół - Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn." Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" powołanej Zarządzeniem Nr 194/18 Burmistrza Gościna z dnia 5 kwietnia 2018 r., sporządzony w dniu 8 maja 2018 roku

462 KBPobierz