Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości harmonogram zebrań wiejskich organizowanych we wszystkich sołectwach gminy Gościno:

Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości harmonogram zebrań wiejskich organizowanych we wszystkich sołectwach gminy Gościno:
 1. sołectwo RAMLEWO       16.04.2018r. godz. 17.00
 2. sołectwo ROBUŃ            16.04.2018r. godz. 19.00
 3. sołectwo DARGOCICE    17.04.2018r. godz. 17.00
 4. sołectwo WARTKOWO    17.04.2018r. godz. 19.00
 5. sołectwo KARKOWO       18.04.2018r. godz. 17.00
 6. sołectwo PŁAWĘCINO    18.04.2018r. godz. 19.00
 7. sołectwo POBŁOCIE M.   19.04.2018r. godz. 17.00
 8. sołectwo MOŁTOWO       19.04.2018r. godz. 19.00
 9. sołectwo MYŚLINO          20.04.2018r. godz. 17.00
 10. sołectwo GOŚCINO         20.04.2018r. godz. 19.00
 11. sołectwo OŁUŻNA           23.04.2018r. godz. 17.00
 12. sołectwo ZĄBROWO       23.04.2018r. godz. 19.00
Celem, dla które zwołuje się Zebrania Wiejskie:
 • zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczącej projektu uchwały RM w Gościnie określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych gminy Gościno
 • przekazania informacji na temat bieżącej i przyszłej polityki związanej z gospodarką śmieciową