Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018

Gościno, 2018-02-13

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018
numer ogłoszenia w BZP 509310-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Gościnie, na potrzeby żłobka w ramach realizacji projektu pn.: "MALUCH+"


Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 13.012.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 2 oferty.
Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty nr 1 złożonej przez: Benedykta Reder

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" Benedykt Reder,

ul. Kulerskiego 11
86-3000 Grudziądz

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

22 KBPobierz