Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018

Gościno, 2018-02-13

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018
numer ogłoszenia w BZP 509310-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Gościnie, na potrzeby żłobka w ramach realizacji projektu pn.: "MALUCH+"


Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 13.012.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 2 oferty.
Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty nr 1 złożonej przez: Benedykta Reder

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" Benedykt Reder,

ul. Kulerskiego 11
86-3000 Grudziądz

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

22 KBPobierz