Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - MALUCH+/2018 - wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Gościnie, na potrzeby żłobka w ramach realizacji projektu pn.: ,,MALUCH+,,

Zestawienie ofert otwartych w dniu 5 lutego 2018r. o godz. 10:10

28 KBPobierz