Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 2/2018

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j., poz. 2260, z 2017 roku poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529, poz. 2375, poz. 1566) oraz Uchwały LI/303/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 11 stycznia 2018 roku, Burmistrz  Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Dargocice - Część działki 59 o pow. 0,80 ha - KW KO1L/00036063/5

1. W/w nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawcy.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia  16.01.2018r. do dnia 05.02.2018 roku,  a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 2/2018 - czytaj całość

16.9 KBPobierz