Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

podatek od nieruchomości - INFORMACJA W SPRAWIE podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)

103 KBPobierz

podatek od nieruchomości - deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne

133 KBPobierz

podatek od nieruchomości - ZAŁĄCZNIK ZR-1

40 KBPobierz

podatek rolny - informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne)

147 KBPobierz

podatek rolny - deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)

156 KBPobierz

podatek leśny - informacja w sprawie podatku leśnego (osoby fizyczne)

85 KBPobierz

podatek leśny - deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)

75 KBPobierz