Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

podatek od nieruchomości - INFORMACJA W SPRAWIE podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)

103 KBPobierzPodgląd pliku

podatek od nieruchomości - deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne

133 KBPobierzPodgląd pliku

podatek od nieruchomości - ZAŁĄCZNIK ZR-1

40 KBPobierzPodgląd pliku

podatek rolny - informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne)

147 KBPobierzPodgląd pliku

podatek rolny - deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)

156 KBPobierzPodgląd pliku

podatek leśny - informacja w sprawie podatku leśnego (osoby fizyczne)

85 KBPobierzPodgląd pliku

podatek leśny - deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)

75 KBPobierzPodgląd pliku