Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Mieszkanie Plus w Gminie Gościno

24 listopada 2017r. Burmistrz Gościna podpisał list intencyjny, będący pierwszym krokiem do współrealizacji rządowego programu Mieszkanie Plus w Gminie Gościno.
Rządowy program realizowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Zadaniem KZN jest m.in. zwiększenie dostępności mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego, tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań oraz finansowanie realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań ułatwiających taką realizację.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Naszej Gminy chcących przystąpić do ww. Programu prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ANKIETY i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gościnie.
Wskazana ANKIETA dostępna jest również przez sołtysów wszystkich sołectw Gminy Gościno oraz w sekretariacie Urzędu.

Na wypełnione ANKIETY czekamy do 31 grudnia 2017r.

Ankieta

27 KBPobierz