Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Żądanie o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie w załączeniu zamieszcza wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "Czyste Powietrze".

Żądania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO prosimy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno (II piętro).

Wszelkich informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego – 94 35-133-89 lub 94 35-133-90

W żądaniu prosimy wskazywać jako "organ prowadzący postępowanie" Burmistrza Gościna.

Prosimy również o podawanie numeru telefonu do kontaktu w celu usprawnienia procesu wydania zaświadczenia.

Załącznik - Klauzula RODO

50 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

154 KBPobierzPodgląd pliku