Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Mieszkanie Plus w Gminie Gościno

24 listopada 2017r. Burmistrz Gościna podpisał list intencyjny, będący pierwszym krokiem do współrealizacji rządowego programu Mieszkanie Plus w Gminie Gościno.
Rządowy program realizowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Zadaniem KZN jest m.in. zwiększenie dostępności mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego, tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań oraz finansowanie realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań ułatwiających taką realizację.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Naszej Gminy chcących przystąpić do ww. Programu prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ANKIETY i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gościnie.
Wskazana ANKIETA dostępna jest również przez sołtysów wszystkich sołectw Gminy Gościno oraz w sekretariacie Urzędu.

Na wypełnione ANKIETY czekamy do 31 grudnia 2017r.

Ankieta

27 KBPobierz