Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 13/2017

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz Uchwały Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 września 2017r., Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Obręb ew. Wartkowo:dz.nr 105/6,105/7,105/8,105/9,105/10,105/11,105/12,105/13,105/14,105/15,cz.105/19,cz.105/20,cz.105/22,cz.105/23,105/24,105/25,105/26,105/27,105/28,105/29,cz.105/34,108/3,108/4,108/5,108/6,
  • Obręb ew. Ramlewo:dz.nr 132/10,132/12,134/7,134/8KW KO1L/00018403/9

1. W/w nieruchomość  zostanie wydzierżawiona  w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawcy.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 04.10.2017 r. do dnia 25.10.2017 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 13/2017 - czytaj całość

17.6 KBPobierz