Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 13/2017

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz Uchwały Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 września 2017r., Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Obręb ew. Wartkowo:dz.nr 105/6,105/7,105/8,105/9,105/10,105/11,105/12,105/13,105/14,105/15,cz.105/19,cz.105/20,cz.105/22,cz.105/23,105/24,105/25,105/26,105/27,105/28,105/29,cz.105/34,108/3,108/4,108/5,108/6,
  • Obręb ew. Ramlewo:dz.nr 132/10,132/12,134/7,134/8KW KO1L/00018403/9

1. W/w nieruchomość  zostanie wydzierżawiona  w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawcy.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 04.10.2017 r. do dnia 25.10.2017 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 13/2017 - czytaj całość

17.6 KBPobierz