Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 12/2017

   Na podstawie art. 35 art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XVII/100/2012 z dnia 9 marca 2012r.   Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Mołtowo, dla  których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00013493/1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli budynków  mieszkalnych  numer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8.
Brak planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunty oznaczone jako ogrody działkowe na terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Działka Nr 13/57    0,0852 ha
  • Działka Nr 13/59    0,0634 ha

1. W/w nieruchomości  zostaną sprzedane w drodze przetargu ograniczonego.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony a okres 21 dni licząc od dnia 14.09.2017r. do dnia 05.10.2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.goscino.com.pl

Informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się  do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 12/2017 - czytaj całość

21 KBPobierz