Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 12/2017

   Na podstawie art. 35 art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XVII/100/2012 z dnia 9 marca 2012r.   Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Mołtowo, dla  których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00013493/1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli budynków  mieszkalnych  numer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8.
Brak planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunty oznaczone jako ogrody działkowe na terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Działka Nr 13/57    0,0852 ha
  • Działka Nr 13/59    0,0634 ha

1. W/w nieruchomości  zostaną sprzedane w drodze przetargu ograniczonego.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony a okres 21 dni licząc od dnia 14.09.2017r. do dnia 05.10.2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.goscino.com.pl

Informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się  do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 12/2017 - czytaj całość

21 KBPobierz