Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-05-19

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołów z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
  3. Uroczyste wręczenie nagrody.
  4. Historia samorządu i Karty Samorządności.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • Karty Samorządności.
  1. Wnioski i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności

390 KBPobierz