Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2017-05-19

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołów z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
  3. Uroczyste wręczenie nagrody.
  4. Historia samorządu i Karty Samorządności.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • Karty Samorządności.
  1. Wnioski i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow

projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności

390 KBPobierz