Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 7/2017

   Na podstawie art. 35 art. 37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XXXVI/213/17 z dnia 3 marca 2017r. Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Ramlewo, dla których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00015059/1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach numer 11 (dz. nr 127/20) i 12 (dz.nr 127/21):

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • 127/54    0,0260, 127/55    0,0260, 127/56    0,0341, 127/57    0,1191

1. W/w nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ograniczonego.

2. Na działce numer 127/54 zostanie ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 127/55, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem o szerokości 4 m.

3. Na działkach numer 127/54, 127/55 i 127/56 zostanie ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli działki zabudowanej numer 127/22 KO1L/00015053/9), polegająca na prawie przechodu i przejazdu  w sposób umożliwiający dostęp do ściany budynku gospodarczego.

4. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 28.03.2017r. do dnia 18.04.2017 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w  Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 7/2017 - czytaj całość

22 KBPobierz