Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Numer ogłoszenia: 23858 - 2017; data zamieszczenia: 13.02.2017

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 23819-2017 z dnia 12-02-2017 - Gościno
Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie", w tym: 5.1. przebudowa dróg gminnych w Gościnie - ulic IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną...
Termin składania ofert/wniosków: 01-03-2017


Ogłoszenie nr 23858 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 23819
Data: 12/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78120   Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl, faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.4)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Adres: Urząd Miejski w Gośinie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
W ogłoszeniu powinno być: Adres: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno