Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR XXXII/190/2016

Uchwała NR XXXII/190/2016 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 grudnia 2016 roku

1.2 MBPobierz

zał. nr 1

422 KBPobierz

zał. nr 2

3.2 MBPobierz

zał. nr 3

22 KBPobierz

zał. nr 4

29 KBPobierz