Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-12-08

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: PFiŚ/1/2016

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania.: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gościno z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne"

numer ogłoszenia: 358268 – 2016  z dnia 03.12.2016r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ w postępowaniu nr PFiŚ/1/2016.

PYTANIA z dnia 07.12.2016 r.

Pytanie  nr 1:
Jaki jest termin przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w pkt 1 SIWZ: "Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia" ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu do dnia 27.12.2016r.

Pytanie  nr 2:
Jaki termin Zamawiający przewiduje na wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki (5 dni czy 7 dni)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby wykonawca wyposażył miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki w terminie 7 dni.

Kierownik Zamawiającego

Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki