Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na rok 2017

Uchwała NR XXXV/204/2017 Uchwała z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

55 KBPobierz

Uchwała NR XXXV/203/2017 Uchwała z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

69 KBPobierz

Uchwała Nr XXX/176/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

161 KBPobierz

Uchwała nr XVI/94/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości

347 KBPobierz

Uchwała nr XVI/95/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku rolnego

324 KBPobierz

Uchwała nr XVI/96/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku leśnego

213 KBPobierz

Uchwała nr XXII/136/16 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gościno

35 KBPobierz

Uchwała NR XVI/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

120 KBPobierz

Uchwała nr XX/127/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie opłaty targowej

36 KBPobierz