Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na rok 2017

Uchwała NR XXXV/204/2017 Uchwała z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXXV/203/2017 Uchwała z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/176/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

161 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XVI/94/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości

347 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XVI/95/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku rolnego

324 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XVI/96/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku leśnego

213 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXII/136/16 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gościno

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XVI/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

120 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XX/127/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie opłaty targowej

36 KBPobierzPodgląd pliku