Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na rok 2017

Uchwała NR XXXV/204/2017 Uchwała z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

55 KBPobierz

Uchwała NR XXXV/203/2017 Uchwała z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

69 KBPobierz

Uchwała Nr XXX/176/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

161 KBPobierz

Uchwała nr XVI/94/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości

347 KBPobierz

Uchwała nr XVI/95/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku rolnego

324 KBPobierz

Uchwała nr XVI/96/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku leśnego

213 KBPobierz

Uchwała nr XXII/136/16 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gościno

35 KBPobierz

Uchwała NR XVI/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

120 KBPobierz

Uchwała nr XX/127/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie opłaty targowej

36 KBPobierz