Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PF/KREDYT/2016

           Gościno, 2016-11-28

  

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.: PF/KREDYT/2016

Do wszystkich Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  Udzielenie kredytu Gminie Gościno

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający, Gmina Gościno, przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  Udzielenie kredytu Gminie Gościno.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie - (brutto): 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Zestawienie ofert otwartych w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 10:10

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki

Zestawienie ofert otwartych w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 10:10

34 KBPobierz