Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-07-05

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/CIĄGNIK /2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "B/CIĄGNIK /2016 - zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016"

numer ogłoszenia: 109393 – 2016  z dnia 29.06.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016"

PYTANIA z dnia 01.07.2016 r.

Pytanie  nr 1:
Czy ciągnik może być fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2015?
Odpowiedź:
Nie, zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowego ciągnika - rok produkcji 2016.

Pytanie  nr 2:
Czy określenie min. trzy rozdzielacze mechaniczne oznacza, że ciągnik powinien posiadać rozdzielacz hydrauliczny  min. 3 sekcyjny?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga aby ciągnik posiadał min. 3 sekcje.

Pytanie  nr 3:
Co oznacza "hydraulika  - min. 2 pompy wspomagające" ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciągnik z jedną wspólną pompą hydrauliczną.

Pytanie  nr 4:
Czy kabina zamiast szyber dachu może być wyposażona w okno dachowe, które się nie otwiera?
Odpowiedź:
Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z uwagi na wymóg klimatyzowanej i wentylowanej kabiny, zamawiający dopuszcza również kabinę bez okna w dachu kabiny.

Pytanie  nr 5:
Czy rewers ma być mechaniczny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza również rewers mechaniczny.

Pytanie  nr 6:
Ile kg ma wynosić dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe haka do zaczepu przyczep jednoosiowych?
Odpowiedź:
Hak będzie wykorzystywany do przyczepy asenizacyjnej (poj. 10000 l) - typ T 546.

Pytanie  nr 7:
Czy zautoryzowana stacja serwisowa może być zlokalizowana w odległości 120 km?
Odpowiedź:
Nie, stacja winna być zlokalizowana w odległości nie przekraczającej 100 km.

Pytanie  nr 8:
Czy w okresie gwarancji usuwanie wad w ciągu 48 godzin od zgłoszenia dotyczy dni roboczych czy kalendarzowych?
Odpowiedź:
Termin liczony będzie w dniach roboczych.

Pytanie  nr 9:
Czy moc znamionowa silnika może wynosić od 85 -110 kM?
Odpowiedź:
Tak.
Mając powyższe na uwadze zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści SIWZ w punkcie dotyczącym przedmiotu zamówienia, który przyjmuje brzmienie:
"III. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV:  16.70.00.00 - 2.
Przedmiotem zamówienia jest zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego)  jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016.
Warunki techniczne ciągnika:
1.    rok produkcji 2016,
2.    napęd na 4 koła
3.    Silnik:
a)    moc znamionowa silnika od 85 -110 kM,
b)    maksymalny moment obrotowy min. 420Ns-450ns przy 1500 obr/min
c)    Disel 4-cylindrowy chłodzony cieczą
4.    Kabina:
a)    wyposażona w 4 tylne i 2 przednie światła robocze
b)    klimatyzowana, ogrzewana, wentylowana
5.    Hydraulika - min. 2 pompy wspomagające oraz min. trzy rozdzielacze mechaniczne
6.    Pojemność zbiornika paliwa 100-130 ltr.
7.    Rewers mechaniczno lub hydrauliczny.
8.    TUZ przedni.
9.    TUZ tylny.
10.    Skrzynia biegów synchronizowana.
11.    WOM tylny 540/540E zależny.
12.    Hak do zaczepu przyczep jednoosiowych.
13.    Wspomaganie kierownicy.
14.    Tylny podnośnik - min. udźwig do nie mniejszy niż 3000 kg z 2 siłownikami wspomagającymi.
15.    Autoryzowana stacja serwisowa zlokalizowana w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego.
16.    Gwarancja min. 12 miesięcy".

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert - przedłuża termin do 18.07.2016 r. do godz. 10.00.

Powyższa zmiana zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a ustawy Pzp została również zamieszczona w BZP w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia; numer ogłoszenia 118577-2016; data zamieszczenia 05.07.2016 r. 

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki