Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-07-04

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/CIĄGNIK /2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "B/CIĄGNIK /2016 - zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016"

numer ogłoszenia: 109393 – 2016  z dnia 29.06.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika, rok produkcji 2016"

PYTANIE z dnia 30.06.2016 r.

Pytanie  nr 1:
Czy zamawiający, tj. Gmina Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 72-1120 Gościno, dopuszcza rewers  mechaniczny, jako jeden z warunków technicznych na zakup fabrycznie nowego ciągnika?
Biorąc pod uwagę przedstawione przez Państwa warunki techniczne ciągnika  opisane w SIWZ  dotyczące rewers mechaniczno - hydrauliczny stwierdzamy, iż jest on znacznie droższy w zakupie i eksploatacji niż wyżej wskazany rewers mechaniczny.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rewers mechaniczny.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki