Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Numer ogłoszenia: 30070 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28890-2016 z dnia 2016-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno

Przedmiotem zamówienia jest -Przebudowa dróg gminnych w Gościnie- w tym: - przebudowa dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr...

Termin składania ofert: 2016-02-24


Numer ogłoszenia: 30070 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28890 - 2016 data 09.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (w sekretariacie - pok. nr 7).
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (w sekretariacie - pok. nr 7).