Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

podatek od nieruchomości - INFORMACJA W SPRAWIE podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)

103 KBPobierz

podatek od nieruchomości - deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne

133 KBPobierz

podatek od nieruchomości - ZAŁĄCZNIK ZR-1

40 KBPobierz

podatek rolny - informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne)

147 KBPobierz

podatek rolny - deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)

156 KBPobierz

podatek leśny - informacja w sprawie podatku leśnego (osoby fizyczne)

85 KBPobierz

podatek leśny - deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)

75 KBPobierz

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

106 KBPobierz

DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

98 KBPobierz