Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na rok 2016

Uchwała NR XVI/92/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

78 KBPobierz

Uchwała NR XVI/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

120 KBPobierz

Uchwała NR XLVI/315/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zasad ustalania i poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej

59 KBPobierz

opłata od posiadania psów - na terenie Gminy Gościno pobór podatku od posiadania psów podlega zaniechaniu. Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Gościno z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od posiadania psów

12.0 KBPobierz