Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 16/2015

      Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz.782 z późn.zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Gościnie Nr XVI/99/15 i XVI/100/15 z dnia 27 listopada 2015r., Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Dargocice Działka nr 59o pow. 1,59 haKW KO1L/000366063/5
  • Myślino Działki nr 12/13, 12/14, 12/15, 12/16o pow. 1,2010 haKW KO1L/00019766/8

1. W/w nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawców.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 01.12.2015r. do dnia 28-12-2015 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 16/2015 - czytaj całość

15.6 KBPobierz