Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Kołobrzeg dnia, 10 września 2015r.

Zgodnie z art. l id . ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687; z późn. zm.) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 07 września 2015 r. na wniosek Burmistrza Gościna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

przebudowie dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162; działka numer 105/1, 120/12, 120/16, 120/18, 247/1, 249/2, 251/1, 251/2, 251/5, 252/11, 253/6, 253/11, 253/12, 254/6, 254/7, 254/9, 256/1, 256/2, 257/1, 258/1, 260/1, 261/2, 262/2, 262/5, 262/6, 263/1, 264/1, 265/3, 265/7, 265/20, 267, 289/11, 289/13, 290/15, 290/17, 290/21, 290/29, 299/3, 300/17, 300/28, 304/1, 305/1, 312/8, 323/4, 327/3, 328/1, 329/5, 337/3, 339, 340/3, 342/1, 343/7, 344/1, 347/1, 350/3, 402/1, 402/4, 404, 408/1, 408/2, 424/2, 426/1, 429/1, 453, 464, 465/2, 466, 467, 467/1, 467/2, 469/2, 741/1, 901/4, 901/5, 902/26, 1073; obręb miasto Gościno,

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w terminie 7 dni od dnia ukazania się w/w obwieszczenia w prasie lokalnej.

OBWIESZCZENIE

34 KBPobierz