Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Kołobrzeg dnia, 10 września 2015r.

Zgodnie z art. l id . ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687; z późn. zm.) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 07 września 2015 r. na wniosek Burmistrza Gościna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

przebudowie dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162; działka numer 105/1, 120/12, 120/16, 120/18, 247/1, 249/2, 251/1, 251/2, 251/5, 252/11, 253/6, 253/11, 253/12, 254/6, 254/7, 254/9, 256/1, 256/2, 257/1, 258/1, 260/1, 261/2, 262/2, 262/5, 262/6, 263/1, 264/1, 265/3, 265/7, 265/20, 267, 289/11, 289/13, 290/15, 290/17, 290/21, 290/29, 299/3, 300/17, 300/28, 304/1, 305/1, 312/8, 323/4, 327/3, 328/1, 329/5, 337/3, 339, 340/3, 342/1, 343/7, 344/1, 347/1, 350/3, 402/1, 402/4, 404, 408/1, 408/2, 424/2, 426/1, 429/1, 453, 464, 465/2, 466, 467, 467/1, 467/2, 469/2, 741/1, 901/4, 901/5, 902/26, 1073; obręb miasto Gościno,

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w terminie 7 dni od dnia ukazania się w/w obwieszczenia w prasie lokalnej.

OBWIESZCZENIE

34 KBPobierz