Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 5/2015

       Na podstawie art. 35 oraz 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U z 2015 r. poz. 782) oraz Uchwały Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 czerwca 2015 roku, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na potrzeby do prowadzenia szkolnych pionów żywieniowych:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • ROBUŃ 5, 78-120 Gościno - Działka Nr 131 – KW KO1L/00011849/8 - Budynek Szkoły Podstawowej - Pomieszczenia  o łącznej powierzchni  100,54 m2

1. W/w nieruchomość  zostanie wydzierżawione  w drodze bezprzetargowej.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 10.07.2015r. do dnia 01-08-2015 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 7/2015 - czytaj całość

24 KBPobierz