Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Gościnie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie późniejszego rozpoczęcia głosowania

26 KBPobierz

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Gościna z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

28 KBPobierz

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

23 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum

26 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum

24 KBPobierz

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.

13.0 KBPobierz

WNIOSEK o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

21 KBPobierz

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

26 KBPobierz

Spis kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

52 KBPobierz

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

57 KBPobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ

25 KBPobierz

INFORMACJA Burmistrza Gościna o składach obwodowych komisji ds. referendum

1.5 MBPobierz

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Gościna z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

0.9 MBPobierz

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 21 lipca 2015 r. - Na podstawie art. 6 ust. 5 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318), art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gościno na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. Z 2013r. poz. 130 z późn. zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

26 KBPobierz

INFORMACJA Burmistrza Gościna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej

34 KBPobierz