Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Gościnie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie późniejszego rozpoczęcia głosowania

26 KBPobierz

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Gościna z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

28 KBPobierz

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

23 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum

26 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum

24 KBPobierz

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.

13.0 KBPobierz

WNIOSEK o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

21 KBPobierz

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

26 KBPobierz

Spis kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

52 KBPobierz

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

57 KBPobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ

25 KBPobierz

INFORMACJA Burmistrza Gościna o składach obwodowych komisji ds. referendum

1.5 MBPobierz

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Gościna z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

0.9 MBPobierz

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 21 lipca 2015 r. - Na podstawie art. 6 ust. 5 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318), art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gościno na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. Z 2013r. poz. 130 z późn. zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

26 KBPobierz

INFORMACJA Burmistrza Gościna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej

34 KBPobierz