Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 12/2014

        Na podstawie art. 35  oraz 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. t.j. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XLVII/322/14 z dnia 30 października 2014 roku, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Miasto Gościno - działka 290/25 o pow. 0,0020 ha - KW KO1L/00023889/7 - Działka gruntu sklasyfikowana jako B- tereny mieszkaniowe

1. W/w nieruchomość  zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 20.11.2014r. do dnia 11-12-2014 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 12/2014 - czytaj całość

26 KBPobierz