Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

W dniu 16 listopada 2014 roku Obwodowe Komisje Wyborcze:

- Nr 1 w Gościnie z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
- Nr 2 w Gościnie z siedzibą w Szkole Podstawowej,
- Nr 3 w Gościnie z siedzibą w Domu Kultury,
- Nr 4 w Robuniu z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej
- Nr 5 w Wartko wie z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej,
rozpoczną pracę o godz. 600

Głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego odbywa się w godzinach 700 - 2100.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gościnie z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej (obwód odrębny) rozpocznie pracę o godz. 800.

Głosowanie w tym obwodzie odbywa się w godz. 900- 2100 .