Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

W dniu 16 listopada 2014 roku Obwodowe Komisje Wyborcze:

- Nr 1 w Gościnie z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
- Nr 2 w Gościnie z siedzibą w Szkole Podstawowej,
- Nr 3 w Gościnie z siedzibą w Domu Kultury,
- Nr 4 w Robuniu z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej
- Nr 5 w Wartko wie z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej,
rozpoczną pracę o godz. 600

Głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego odbywa się w godzinach 700 - 2100.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gościnie z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej (obwód odrębny) rozpocznie pracę o godz. 800.

Głosowanie w tym obwodzie odbywa się w godz. 900- 2100 .